da9d743502377beb36b7d5cc4aa

Атестація лікарів у 2016 році: останні зміни законодавства

У лютому 2016 року набрав чинності наказ МОЗ від 02.10.2015 № 650, який передбачає зміни у порядку проведення атестації лікарів, — розглянемо основні новації Атестація медичних працівників, як і ліцензування, стандартизація та акредитація, є засобом забезпечення якості медичної допомоги, оскільки спрямована на підвищення кваліфікації, професійного рівня та якості роботи медиків.

Основним нормативним актом, який регулює порядок атестації лікарів, є наказ МОЗ «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19.12.1997 № 359. У лютому 2016 року набрав чинності наказ МОЗ від 02.10.2015 № 650, яким затверджено нову редакцію Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом № 359. У цій редакції Положення № 359, як і в попередній, визначено такі види атестації лікарів: атестація на визначення знань і практичних навиків із присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» (її проводять у комісіях, що створюються при медичних внз та закладах післядипломної освіти); атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії (проводиться атестаційними комісіями при МОЗ (Центральна атестаційна комісія), МОЗ АР Крим, структурних підрозділах із питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — атестаційні комісії); атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії (проводиться атестаційними комісіями). Атестаційні комісії проводять атестацію лікарів безпосередньо підпорядкованих медичних закладів та фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на медичну практику та ліцензію на діяльність банків пуповинної крові та інших тканин і клітин людини; лікарів, які працюють за наймом у суб’єктів господарювання, що зареєстровані як юридичні особи; лікарів медико-профілактичного профілю та лікарів установ соцзахисту населення на відповідній території.

Якщо в медичному закладі немає атестаційної комісії, то лікарі проходять атестацію в комісіях МОЗ України. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI передбачає категорії працівників, які звільняються від атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст», а також від чергової атестації, за наявності у них кваліфікаційної категорії — це: працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року; одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років; вагітні жінки та особи, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства.

За новим Положенням № 359 з 2016 року атестацію лікарів дозволено відстрочувати на відповідний період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років; якщо дитина потребує домашнього догляду, — на період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шести років, наказом по вищому медичному навчальному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.

Атестаційна комісія визначає кваліфікацію лікарів-спеціалістів за трьома кваліфікаційними категоріями: другою, першою та вищою. У новій редакції Положення № 359 визначено кваліфікаційні характеристики цих категорій.

Інформація з сайту Медична справа