2

Викладачі БДМУ – призери 85-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю

24-25 березня на базі ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» відбулася 85-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Іновації в медицині», в роботі якої взяли участь асистенти кафедри внутрішньої медицини БДМУ: к.мед.н. Вероніка Кулачек та к.мед.н. Юлія Коханюк. У рамках конференції на секції «Наукові дослідження молодих вчених» було представлено доповіді, які продемонстрували найновіші здобутки науки та сучасні освітні …

Вітаємо!

    16-17 жовтня 2014 року студентка 5 курсу 2-го мед. факультету  Чорней Ксенія зайняла ІІІ призове місце за доповідь на науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні проблеми народної і нетрадиційної медицини”, яка відбулася у м.Київ (науковий керівник – доц.Волошина Л.О.)