Конкурс на здобуття Премії НАМН України для студентів

Шановні колеги!
Президія Національної академії медичних наук України та Асоціація працівників медичних вузів України оголошують конкурс на здобуття премій для студентів за 2014-2015 навчальний рік.
У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь студенти, які є членами наукового товариства студентів, поєднують успішне навчання з активним виконанням НДР на клінічних та теоретичих кафедрах.
На конкурс подаються роботи, а також серії опублікованих робіт з єдиної тематики, відкриття та винаходи, виконані студентами особисто, або в співавторстві (не більше трьох осіб).

З питань оформлення робіт​ та подання матеріалів для участі у зазначеному конкурсі до 25 травня 2015 року звертатися до наукового керівника СНТ БДМУ О.А.Тюлєнєвої (тел.моб.+380502400144).