2

Внесено зміни у порядок атестації лікарів

26 лютого 2016 р., після публікації в «Офіційному віснику України», набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України, яким внесено зміни до Положення про порядок проведення атестації лікарів (далі — Положення).

Положення визначає механізм проведення атестації лікарів з метою оцінки їхнього професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам. Це атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», на присвоєння кваліфікаційної категорії та підтвердження кваліфікаційної категорії.

Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії проводиться без співбесіди з лікарем на основі поданих документів.

Лікарі, які бажають пройти атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії не пізніше як за 2 міс до початку її роботи.

До атестаційної комісії подаються:

1) заява лікаря;

2) звіт про професійну діяльність за останні 3 роки, затверджений керівником закладу, в якому лікар працює (фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, звіт затверджують особисто);

3) атестаційний листок;

4) копії документів: диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше;

5) посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації або свідоцтво про проведення іспиту зі спеціальності після закінчення передатестаційного циклу.

Місце проведення атестації лікарів-спеціалістів на підтвердження кваліфікаційної категорії зазначено в пунктах 6, 7 розділу І цього Положення.

За результатами атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії атестаційна комісія приймає рішення щодо підтвердження кваліфікаційної категорії з конкретної лікарської спеціальності.

При підтвердженні лікарем кваліфікаційної категорії в посвідченні ставиться відповідна відмітка або видається нове посвідчення, якщо у попередньому не залишилося місця для відміток, у двотижневий строк з дня атестації.