Наукова робота


 

З 2012 року колектив кафедри внутрішньої медицини спільно з кафедрами клінічної імунології, алергології та ендокринології, офтальмології, інфекційних хвороб та епідеміології виконує комплексну планову науково-дослідницьку роботу “Генетичні, метаболічні аспекти, дисфункція ендотелію, запалення і лікування при поєднаній патології внутрішніх органів”.

Керівник роботи – доктор медичних наук, професор Федів Олександр Іванович.

Відповідальний  виконавець – доцент Гараздюк Олександр Іванович.

За 2015 рік:

Опубліковані монографії:

1. Марчук Ю.Ф., Пашковська Н.В., Федів О.І., Ушенко О.Г., Андрійчук Д.Р. Хронічний холецистит у хворих на цукровий діабет типу 2: механізми розвитку, клінічно-діагностичні особливості, лікування та профілактика / Чернівці: Медуніверситет, 2015. – 144 с.
2. Романчук А.П., Клапчук В.В., Букаев В.В., Москалюк І.І. та ін. Проблеми оздоровчої фізичної культури та фізичної реабілітації в контексті надання медико-соціальної допомоги населенню / Одеса. – 2015. – 256 с.
Отримано патенти:
1. Пат. 93540 Україна, МПК (2014.01), А61B 5/00; Спосіб оцінки ефективності реабілітаційних програм у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за модифікованим індексом BODE /Ступницька Г.Я., Федів О.І. Заявка № u2014 03266 від 31.03.2014; Опубл. 10.10.2014; Бюл. №19
2. Пат. 94389 Україна, МПК (2006.01), G01N 33/48; Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень залежно від поліморфізму гена /Цинтар Т.П., Федів О.І.,Ступницька Г.Я. Заявка № u2014 06041 від 02.06.2014; Опубл. 10.11.2014; Бюл. №21
3. Пат. 95452 Україна, МПК (2014.01), A61P 11/00; Спосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень /Ступницька Г.Я., Шевчук В.В., Федів О.І. Заявка № u2014 07332 від 01.07.2014; Опубл. 25.12.2014; Бюл. №24
4. Пат. 95830 Україна, МПК (2015.01), A61K 31/00; Спосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного із метаболічним синдромом /Ступницька Г.Я., Федів О.І. Заявка № u2014 07619 від 07.07.2014; Опубл. 12.01.2015; Бюл. №1
5. Пат. 101630 Україна, МПК (2014.01), A61P 19/02; Спосіб профілактики цереброваскулярних ускладнень у хворих на остеоартроз /Волошина Л.О., Сміян С.І., Пашковський В.М. Заявка № u201502565 від 23.03.2015; Опубл. 25.09.2015; Бюл. №18
6. Пат. 93428 Україна, МПК (2014.01), A61K 31/00; Спосіб лікування гіперліпідемії високих ступенів /Волошин О.І., Волошина Л.О., Ілащук Т.О. Заявка № u201405460 від 22.05.2014; Опубл. 25.09.2014; Бюл. №18
7. Пат. 93429 Україна, МПК (2014.01), A61P 9/00, A61B 17/00; Спосіб підвищення ефективності профілактики судинних ускладнень у хворих на остеоартроз /Волошина Л.О., Марчук Ю.Ф. Заявка № u201405461 від 22.05.2014; Опубл. 25.09.2014; Бюл. №18
8. Пат. 93274 Україна, МПК (2014.01), A61B 5/00; Заявка № u201403969 від 14.04.2014; Спосіб визначеня рівня кардіоваскулярного ризику у хворих на остеоартроз /Волошина Л.О., Пашковська Н.В. Опубл. 25.09.2014; Бюл. №18
Видано методичні рекомендації:
1. Бойчук Т.М.,Волошин О.І., Гарник Т.П.,Безрук Т.О., Малкович Н.М., Васюк В.Л.Доголіч О.І. Особливості фітотерапії хворих на хронічний пієлонефрит з коморбідною патологією гастродуоденальної і гепатобіліарної систем – Методичні рекомендації. – Чернівці: БДМУ, 2015 – 24с.
2. Ступницька Г.Я., Федів О.І. Легенева реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі ожиріння або дефіциту маси тіла– Методичні рекомендації. – Київ, 2014. – 48 с.
Опубліковані статті – 91, у т.ч. – 24- за кордоном
Опубліковані тези–82, у т.ч. – 7 – за кордоном.
Виступи на конференціях–54, в т.ч. – 4 – за кордоном
Результати дослідження впроваджено в ЛПЗ Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Дніпропетровської областей.
Соціальний ефект:Покращення якості життя хворих на патологію внутрішніх органів на тлі метаболічного синдрому, зменшення тривалості тимчасової непрацездатності.
Медичнийефект: Розкриття нових механізмів виникнення і прогресування уражень внутрішніх органів на тлі метаболічного синдрому. Вивчення вказаних механізмів дозволить попередити розвиток ускладнень та сповільнити прогресування ураження внутрішніх органів на тлі метаболічного синдрому.
Економічний ефект: Зменшення частоти та тривалості госпіталізацій, зменшення частоти первинної інвалідності.

250