Студентський науковий гурток

Куратор студентського наукового гуртка – Волошина Лариса Олександрівна, к.мед.н., доцент.
Старости:
1. Калабська Анастасія Василівна, спец. «Лікувальна справа», мед.факультет № 2, 4 курс, 28 група,
2. Костирко Вікторія Олегівна, спец. «Педіатрія», мед.факультет №4, 4 курс, 4 група,
3. секретар Басюк Наталія Василівна, спец. «Лікувальна справа» , мед.факультет №1, курс 4, група 2, basuk29na@gmail.com

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА КОНГРЕСАХ

План роботи СНГ на 2015-2016 навчальний рік

DSC_1693 (1)

DSC_1685