kon7

ІХ міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини»

22-23 квітня 2016 року на Закарпатті відбулася ІХ міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини», присвячена 30-річчю Чорнобильської катастрофи, яку щорічно огранізовують проф. Ганичі. У конференції прийняли участь відомі вчені України: акад. Рудавська Г.Б., проф. Руденко А.В., Угрин В.П., Ганич Т.М., Горчакова Н.О., Волошин О.І. та багато інших, а також когорта словацьких вчених під егідою доц. Бріндзи.
На конференції велика увага приділена самій масштабній на планеті ядерній Чорнобильській катастрофі, яка за міжнародною шкалою оцінки небезпеки відноситься до VIIрівня (глобальна). Відомим є, що загальна територія України, забруднена цезієм-137 вище 1 Кі на 1 км2 склала 5143 га (з 60354,8 га).
Станом на 2015 рік статус постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи мали біля 2 млн. осіб. В Україні проживає понад 230 тис ліквідаторів наслідків аварії, а в категорію потерпілих від аварії (переселенці, евакуйовані та постійні жителі радіаційно контрольованих територій: діти, народжені після аварії в усіх постраждалих групах) входить, крім ЛНА, понад 1,8 млн осіб, зокрема біля 450 тисяч дітей.
Значний контингент населення зазнає хронічного впливу малих доз радіації і продовжує жити у забруднених територіях і тепер. Понад 1 млн людей продовжує проживати чи працювати в зонах безумовного і гарантованого виселення або посиленого радіаційного контролю. Біля 60 тис дітей отримали опромінення щитоподібної залози.
Хоч за 30 років, що минули після аварії на ЧАЕС, радіаційний стан забруднених територій покращився, проте проблема подолання наслідків цим не обмежується і багато екологічних та медичних постчорнобильських аспектів залишається дискутабельними і недостатньо вивченими. Самепроблемам оздоровчого харчування з використанням лікарських рослин та продуктів бджільництва, використання якісної питної та мінеральної води, подолання йододефіциту та ефективної йодної профілактики, різним аспектам сучасного медикаментозного лікування внутрішніх хвороб в комбінації з застосуванням немедикаментозних засобів для профілактики та оздоровлення людей і був присвячений захід. На конференції від нашого вузу було представлено 6 доповідей (3 усних, 3 стендові).

_DSC0908

_DSC1005

_DSC1009

_DSC1011

_DSC1013