Останні зміни в законодавстві про охорону здоров’я

21 березня 2015 року набрав чинності Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» від 18.03.2015 № 150.
З метою забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції та за результатами робочої зустрічі Президента України з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України, голів комітетів Верховної Ради України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови Служби безпеки України, керівників центральних органів виконавчої влади, Генеральної прокуратури України, яка відбулася 14 березня 2015 року, Кабінету Міністрів України доручено:
• розглянути питання щодо збільшення штатних нормативів психологів відділень закладів охорони здоров’я, в яких здійснюється реабілітація учасників антитерористичної операції, та забезпечення у разі потреби в установленому порядку збільшення відповідного фінансування таких закладів;
• вжити заходів до запровадження обов’язкового медичного обстеження стану здоров’я демобілізованих учасників антитерористичної операції;
забезпечити залучення фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу учасників антитерористичної операції в госпіталях для ветеранів війни та закладах охорони здоров’я, в яких здійснюється реабілітація учасників антитерористичної операції;
• забезпечити вирішення питання щодо збільшення в госпіталях для ветеранів війни норм грошових витрат на харчування та медикаменти у розрахунку на одного хворого на день;
опрацювати питання щодо створення для надання спеціалізованої психологічної, психіатричної, психотерапевтичної допомоги учасникам антитерористичної операції регіональних центрів психологічної реабілітації і лікування, служб соціально-психологічного відновлення таких осіб, залучення до роботи у відповідних центрах, службах кваліфікованих фахівців;
забезпечити розроблення із залученням обласних, Київської міської державних адміністрацій та затвердити державну цільову програму медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції, передбачивши організацію співпраці з міжнародними організаціями стосовно започаткування нових і продовження реалізації наявних відповідних міжнародних проектів.
23 березня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» в Міністерстві охорони здоров’я України та державних підприємствах, що належать до сфери його управління» від 23.03.2015 № 167.
У Міністерстві охорони здоров’я України та державних підприємствах, що належать до сфери його управління, проведуть перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII.
Графік початку проведення перевірок:
30 березня 2015 року щодо осіб, які займають посади керівників самостійних структурних підрозділів апарату МОЗ;
30 березня 2015 року щодо осіб, які займають посади керівників державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ;
01 червня 2015 року щодо осіб, які займають посади керівників, заступників керівників та спеціалістів структурних підрозділів апарату МОЗ.